2021/705 LOS AS

Klager/part: LOS AS
Saksdokument: 2021 0705 9 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage på vedtak om avvikling av kontrakt – jevn betaling
Regelverk: Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Sammendrag

Saksbehandler: ARAH
Registrert inn: 19.04.2021
Avsluttet: 01.09.2021
Status: Avgjort