Gå til innhold

2021/832 Rogaland fylkeskommune, klagemotpart: Aktieselskabet Saudefaldene

Klager/part: Rogaland fylkeskommune, klagemotpart: Aktieselskabet Saudefaldene
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage over vedtak i uenighetssak om beregning av nettleie
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: ARAH
Registrert inn: 10.05.2021
Avsluttet:
Status: Innkommet