2021/832 Rogaland fylkeskommune, klagemotpart: Aktieselskabet Saudefaldene

Klager/part: Rogaland fylkeskommune, klagemotpart: Aktieselskabet Saudefaldene
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2021-832
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage over vedtak i uenighetssak om beregning av nettleie
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: ARAH
Registrert inn: 10.05.2021
Avsluttet: 16.12.2021
Status: Avgjort