Gå til innhold

2021/857 Privatperson, klagemotpart: Lyse Elnett AS

Klager/part: Privatperson, klagemotpart: Lyse Elnett AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage på vedtak i uenighet om innkreving av avlesningsgebyr
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: SULE
Registrert inn: 20.05.2021
Avsluttet:
Status: Innkommet