2021/969 Privatperson, klagemotpart: Stannum AS

Klager/part: Privatperson, klagemotpart: Stannum AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse I Sak 2021 969
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage på vedtak i uenighet om beregning av gebyr for manuell avlesning
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: CAAN
Registrert inn: 04.06.2021
Avsluttet: 03.12.2021
Status: Avgjort