Gå til innhold

2022/1026 Jotunheimen Hytteutleie AS, klagemotpart: Vang Energiverk AS

Klager/part: Jotunheimen Hytteutleie AS, klagemotpart: Vang Energiverk AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage over vedtak i uenighetssak om fellesmåling
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: SATO
Registrert inn: 25.07.2022
Avsluttet: 31.10.2022
Status: Avgjort