2022/1026 Jotunheimen Hytteutleie AS, klagemotpart: Vang Energiverk AS

Klager/part: Jotunheimen Hytteutleie AS, klagemotpart: Vang Energiverk AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage over vedtak i uenighetssak om fellesmåling
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Reguleringsmyndigheten for energi (heretter «RME») fattet den 31. mars 2021 vedtak i uenighetssak mellom Jotunheimen Hytteutleie AS og Vang Energiverk AS, jf. forskrift av 11. mars nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften) § 13-1 bokstav i.
Saksbehandler: SATO
Registrert inn: 25.07.2022
Avsluttet: 31.10.2022
Status: Avgjort