Gå til innhold

2022/1419 Privatperson, klagemotpart: MørenettAS

Klager/part: Privatperson, klagemotpart: MørenettAS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage vedrørende tariff for ikke-fjernavleste måleverdier
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: SATO
Registrert inn: 13.10.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet