Gå til innhold

2022/1589 EPEX SPOT SE

Klager/part: EPEX SPOT SE
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage på vedtak om avslag på søknad om markedsplasskonsesjon for drift av handelsløsning på North Sea Link
Regelverk: Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 10.11.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet