2022/1589 EPEX SPOT SE

Klager/part: EPEX SPOT SE
Saksdokument: 2022 1589 4 Klagenemndas Avgjørelse Offentlig Versjon
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage på vedtak om avslag på søknad om markedsplasskonsesjon for drift av handelsløsning på North Sea Link
Regelverk: Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 10.11.2022
Avsluttet: 31.01.2023
Status: Avgjort