2022/1653 Celsa Armeringsstål AS

Klager/part: Celsa Armeringsstål AS
Saksdokument: 2022 1653 Sladdet
Avgjørelse: Krav tas delvis til følge
Saken gjelder: Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saksbehandler: SULE
Registrert inn: 02.12.2022
Avsluttet: 31.01.2023
Status: Avgjort