2022/1658 Fagne AS

Klager/part: Fagne AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage på avslag på søknad om prosjektdeltakelse i finansieringsordning for FoU
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Nettselskapet A (heretter «klager») søkte 28. februar 2022 om å få prosjektet «Utsira testsenter» omfattet av Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sin finansieringsordning for forsknings- og utviklingsprosjektet (FoU) for nettselskaper. Prosjektet har fått innvilget tilskudd fra Sustainable Energy AS (katapult-senter i Sivas ordning Norsk katapult) og fra Ulla-Førrefondet.
Saksbehandler: INAR
Registrert inn: 30.11.2022
Avsluttet: 01.03.2023
Status: Avgjort