2022/1658 Fagne AS

Klager/part: Fagne AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage på avslag på søknad om prosjektdeltakelse i finansieringsordning for FoU
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: INAR
Registrert inn: 30.11.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet