2022/1684 AOV Eigedom AS, klagemotpart: Sygnir AS

Klager/part: AOV Eigedom AS, klagemotpart: Sygnir AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage over avvisningsvedtak
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saksbehandler: INAR
Registrert inn: 14.12.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet