2022/328 Sameiet Grønlandstunet og Sameiet Grønlandshagen; klagemotpart: Elvia AS

Klager/part: Sameiet Grønlandstunet og Sameiet Grønlandshagen; klagemotpart: Elvia AS
Saksdokument: 2022 328 Energiklagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage over vedtak i uenighetssak om fellesmåling
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: INAR
Registrert inn: 28.02.2022
Avsluttet: 07.06.2022
Status: Avgjort