Gå til innhold

2022/585 Fjellom bo- og omsorgsboliger, klagemotpart: Elvia AS

Klager/part: Fjellom bo- og omsorgsboliger, klagemotpart: Elvia AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage over vedtak i uenighetssak om fellesmåling
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: ARAH
Registrert inn: 30.03.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet