Gå til innhold

2022/594 Boliden Odda AS, klagemotpart: Statnett SF

Klager/part: Boliden Odda AS, klagemotpart: Statnett SF
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage over avvisningsvedtak, Klage over vedtak i uenighet om brudd på tilknytningsplikten
Regelverk: Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM)

Sammendrag

Saksbehandler: INAR
Registrert inn: 31.03.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet