Gå til innhold

2022/594 Boliden Odda AS, klagemotpart: Statnett SF

Klager/part: Boliden Odda AS, klagemotpart: Statnett SF
Saksdokument:
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Klage over vedtak om anleggsbidrag
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: INAR
Registrert inn: 31.03.2022
Avsluttet: 22.08.2022
Status: Avgjort