Gå til innhold

2022/718 Celsa Armeringsstål AS

Klager/part: Celsa Armeringsstål AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage på vedtak om utbedringsansvarlig for krav til flimmer
Regelverk: Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FOL)

Sammendrag

Saksbehandler: ARAH
Registrert inn: 11.05.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet