2022/720 EPEX SPOT SE

Klager/part: EPEX SPOT SE
Saksdokument: 2022 0720 6 Klagenemndas Avgjørelse Offentlig Versjon
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage på vedtak om tildeling av markedsplasskonsesjon for drift av handelsløsning på North Sea Link
Regelverk: Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM)

Sammendrag

EPEX Spot SE (heretter «EPEX») klaget på vedtak fattet av Reguleringsmyndigheten for energi (heretter «RME») den 16. september 2021. I vedtaket tildelte RME markedsplasskonsesjon til Nord Pool European Market Coupling Operator (heretter «NP EMCO») frem til 30. september 2022, etter lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 4-5 jf. forskrift 24. oktober 2019 nr. 1413 om nettregulering og energimarkedet (NEM) § 4-9.
Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 10.05.2022
Avsluttet: 22.11.2022
Status: Avgjort