Gå til innhold

2022/720 EPEX SPOT SE

Klager/part: EPEX SPOT SE
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage på vedtak om tildeling av markedsplasskonsesjon for drift av handelsløsning på North Sea Link
Regelverk: Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM)

Sammendrag

Saksbehandler: ARAH
Registrert inn: 10.05.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet