Gå til innhold

2022/723 Privatperson

Klager/part: Privatperson
Saksdokument: 2022 0723 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage vedrørende tariff for ikke-fjernavleste måleverdier
Regelverk: Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Sammendrag

Klage over Reguleringsmyndigheten for energis vedtak hvor det ble fastslått at B AS hadde fastsatt tariff for ikke-fjernavleste måleverdier i tråd med kontrollforskriften § 17-9. Klager bestred at nettselskapet kunne kreve inn gebyr for ikke-fjernavleste måleverdier, og viste blant annet til brudd på informasjonsplikten, og at gebyret måtte anses som en dobbeltbetaling for en primærtjeneste nettselskapene er pålagt å utføre. Klagen ble ikke tatt til følge og Energiklagenemnda stadfestet Reguleringsmyndigheten for energis vedtak.
Saksbehandler: SULE
Registrert inn: 10.05.2022
Avsluttet: 23.09.2022
Status: Avgjort