Gå til innhold

2022/723 Privatperson; klagemotpart Tensio TS AS

Klager/part: Privatperson; klagemotpart Tensio TS AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage vedrørende tariff for ikke-fjernavleste måleverdier
Regelverk: Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Sammendrag

Saksbehandler: INAR
Registrert inn: 10.05.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet