Gå til innhold

2022/897 Privatperson, klagemotpart: Arva AS

Klager/part: Privatperson, klagemotpart: Arva AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler
Regelverk: Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Sammendrag

Saksbehandler: INAR
Registrert inn: 07.06.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet