2022/918 Elinett AS

Klager/part: Elinett AS
Saksdokument: 2022 0918 7 Sladdet 5.10.2022
Avgjørelse: Klager får delvis medhold
Saken gjelder: Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saksbehandler: SULE
Registrert inn: 14.06.2022
Avsluttet: 22.08.2022
Status: Avgjort