Gå til innhold

2022/932 Privatperson, klagemotpart: Elvia AS

Klager/part: Privatperson, klagemotpart: Elvia AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage vedrørende tariff for ikke-fjernavleste måleverdier
Regelverk: Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Sammendrag

Saksbehandler: ARAH
Registrert inn: 22.06.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet