2022/932 Privatperson

Klager/part: Privatperson
Saksdokument: 2022.932
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage over avvisningsvedtak
Regelverk: Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Sammendrag

Saksbehandler: SATO
Registrert inn: 22.06.2022
Avsluttet: 29.11.2022
Status: Avgjort