2022/969 Bærum kommune, klagemotpart: Elvia AS

Klager/part: Bærum kommune, klagemotpart: Elvia AS
Saksdokument: 2022 0969 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler
Regelverk: Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Sammendrag

Saksbehandler: INAR
Registrert inn: 27.06.2022
Avsluttet: 15.12.2022
Status: Avgjort