Gå til innhold

2022/979 Oluf Eiendom AS, klagemotpart: Linea AS

Klager/part: Oluf Eiendom AS, klagemotpart: Linea AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage over vedtak om anleggsbidrag
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: SATO
Registrert inn: 30.06.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet