2023/0173 Privatperson

Klager/part: Privatperson
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler og innkreving av avlesningsgebyr
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: SATO
Registrert inn: 07.03.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet