2023/0208 Elvia AS, klagemotpart: Ruter AS

Klager/part: Elvia AS, klagemotpart: Ruter AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Klage over vedtak om anleggsbidrag
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: INAR
Registrert inn: 22.03.2023
Avsluttet: 14.06.2023
Status: Avgjort