2023/0219 Privatperson, klagemotpart: Elvia AS

Klager/part: Privatperson, klagemotpart: Elvia AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage på vedtak i uenighet om innkreving av avlesningsgebyr
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: MATA
Registrert inn: 28.03.2023
Avsluttet: 24.05.2023
Status: Avgjort