2023/0278 RK Nett AS

Klager/part: RK Nett AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage over vedtak i uenighetssak om nøytralitetsplikten
Regelverk: Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM)

Sammendrag

Saksbehandler: INAR
Registrert inn: 20.04.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet