2023/0279 Lnett AS

Klager/part: Lnett AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Klage over vedtak i uenighetssak om nøytralitetsplikten
Regelverk: Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM)

Sammendrag

Saksbehandler: INAR
Registrert inn: 20.04.2023
Avsluttet: 11.10.2023
Status: Avgjort