2023/0280 KE Nett AS

Klager/part: KE Nett AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage over vedtak i uenighetssak om nøytralitetsplikten
Regelverk: Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM)

Sammendrag

Saksbehandler: SATO
Registrert inn: 20.04.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet