2023/0316 AOV Eigedom AS

Klager/part: AOV Eigedom AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Krav tas delvis til følge
Saken gjelder: Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Vedtaket er påklaget.
Saksbehandler: INAR
Registrert inn: 08.05.2023
Avsluttet: 30.08.2023
Status: Avgjort