2023/0363 Privatperson, klagemotpart: Glitre Nett AS

Klager/part: Privatperson, klagemotpart: Glitre Nett AS
Saksdokument: 2023 0363
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saken gjelder klage over vedtak fattet av Reguleringsmyndigheten for energi («RME») datert 2. februar 2022 i uenighetssak mellom Glitre Nett AS og A om innstallering av strømmåler uten kommunikasjonsenhet og gebyr for gjenåpning etter avstengt strøm. I vedtaket slo RME fast at Glitre Nett AS kunne installere en AMS-måler med deaktivert kommunikasjonsenhet hos klager etter avregningsforskriften § 4-1. RME fant også at gebyret for gjenåpning av strømmen var beregnet i strid med kontrollforskriften § 17-6, men at Glitre Nett AS sin plan om tilbakebetaling var tilfredsstillende. Energiklagenemnda opprettholdt RMEs vedtak.
Saksbehandler: SATO
Registrert inn: 24.05.2023
Avsluttet: 28.06.2023
Status: Avgjort