2023/0504 Tjøtta Utbyggingsselskap AS

Klager/part: Tjøtta Utbyggingsselskap AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saksbehandler: MATA
Registrert inn: 28.06.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet