2023/0504 Tjøtta Utbyggingsselskap AS

Klager/part: Tjøtta Utbyggingsselskap AS
Saksdokument: Energiklagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Krav tas delvis til følge
Saken gjelder: Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Krav om dekning av sakskostnader.
Saksbehandler: MATA
Registrert inn: 28.06.2023
Avsluttet: 12.10.2023
Status: Avgjort