2023/0519 Elvia AS

Klager/part: Elvia AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Krav tas delvis til følge
Saken gjelder: Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Krav om dekning av saksomkostninger.
Saksbehandler: INAR
Registrert inn: 30.06.2023
Avsluttet: 10.10.2023
Status: Avgjort