2023/0519 Elvia AS

Klager/part: Elvia AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saksbehandler: INAR
Registrert inn: 30.06.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet