2023/0674 Privatperson, klagemotpart: Glitre Nett AS

Klager/part: Privatperson, klagemotpart: Glitre Nett AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Gebyr for deaktivering av AMS-måler
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: MATA
Registrert inn: 18.08.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet