2023/0674 Privatperson, klagemotpart: Glitre Nett AS

Klager/part: Privatperson, klagemotpart: Glitre Nett AS
Saksdokument: Energiklagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Gebyr for deaktivering av AMS-måler
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saken gjelder klage på vedtak fattet av Reguleringsmyndigheten for energi (RME) datert 9. mai 2023 i uenighetssak mellom A og nettselskapet Glitre Energi Nett AS. I vedtaket slo RME fast at nettselskapet hadde beregnet gebyr for deaktivering av kommunikasjonsenheten i klagerens AMS-måler i samsvar med kontrollforskriften § 17-6. Energiklagenemnda opprettholdt RMEs vedtak.
Saksbehandler: MATA
Registrert inn: 18.08.2023
Avsluttet: 23.10.2023
Status: Avgjort