2023/0860 Privatperson, klagemotpart: Glitre Nett AS

Klager/part: Privatperson, klagemotpart: Glitre Nett AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage over vedtak i sak om strømtilknytning
Regelverk: Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM)

Sammendrag

Saksbehandler: MATA
Registrert inn: 28.09.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet