2023/0860 Privatperson, klagemotpart: Glitre Nett AS

Klager/part: Privatperson, klagemotpart: Glitre Nett AS
Saksdokument: Energiklagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage over vedtak i sak om strømtilknytning
Regelverk: Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM)

Sammendrag

Saken gjelder klage over vedtak fattet av Reguleringsmyndigheten for energi («RME») datert 2. februar 2023 i uenighetssak mellom A og Glitre Nett AS om nettselskapets plassering av et kabelskap. I vedtaket slo RME fast at de ikke kunne overprøve nettselskapets skjønnsmessige valg av nettløsning. Energiklagenemnda opprettholdt RMEs vedtak.
Saksbehandler: MATA
Registrert inn: 28.09.2023
Avsluttet: 12.01.2024
Status: Avgjort