2023/0920 Studentersamfundet i Trondhjem ( SiT ), klagemotpart: Tensio TS AS

Klager/part: Studentersamfundet i Trondhjem ( SiT ), klagemotpart: Tensio TS AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage over vedtak i uenighetssak om beregning av nettleie
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: MATA
Registrert inn: 11.10.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet