2023/1003 Lnett AS

Klager/part: Lnett AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Krav tas delvis til følge
Saken gjelder: Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saksbehandler: SULE
Registrert inn: 02.11.2023
Avsluttet: 22.11.2023
Status: Avgjort