2023/1008 Privatperson, klagemotpart: nettselskap

Klager/part: Privatperson, klagemotpart: nettselskap
Saksdokument: Energiklagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler
Regelverk: Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Sammendrag

Saken gjelder klage over vedtak fattet av Reguleringsmyndigheten for energi («RME») datert 29. august 2023 i uenighetssak mellom B og A om installering av strømmåler uten aktiv kommunikasjonsmodul. I vedtaket slo RME fast at B kunne installere en AMS-måler uten aktiv kommunikasjonsmodul hos klager etter avregningsforskriften § 4-1. Energiklagenemnda opprettholdt RMEs vedtak.
Saksbehandler: JOAS
Registrert inn: 03.11.2023
Avsluttet: 05.12.2023
Status: Avgjort