2023/1008 Privatperson, klagemotpart: Arva AS

Klager/part: Privatperson, klagemotpart: Arva AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler
Regelverk: Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Sammendrag

Saksbehandler: JOAS
Registrert inn: 03.11.2023
Avsluttet: 05.12.2023
Status: Avgjort