2023/1160 DR Nyheder

Klager/part: DR Nyheder
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage på helt eller delvis avslag om innsyn
Regelverk: Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

Sammendrag

Saken gjelder klage over avslag på innsynsbegjæringer i dokument 202010983-2 «Forespørsel om informasjon» og dokument 202010983-3 «[…] response to RME letter – RME ref. 202010983-2» fattet av Reguleringsmyndigheten for energi («RME»). RME fastslo i sin innstilling av 13. desember 2023 at dokumentene inneholdt taushetsbelagte opplysninger og dermed var unntatt fra innsyn, jf. offentleglova § 13, jf. forvaltningsloven § 13. Energiklagenemnda opprettholdt RMEs avslag.
Saksbehandler: JOAS
Registrert inn: 13.12.2023
Avsluttet: 11.03.2024
Status: Avgjort