2023/1160 DR Nyheder

Klager/part: DR Nyheder
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage på helt eller delvis avslag om innsyn
Regelverk: Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

Sammendrag

Saksbehandler: JOAS
Registrert inn: 13.12.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet