2023/667 Hydro Aluminium AS

Klager/part: Hydro Aluminium AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Uenighet om tariffering
Regelverk: Lov om felles regler for det indre marked for naturgass (naturgassloven)

Sammendrag

Saksbehandler: MATA
Registrert inn: 21.08.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet