2023/697 privatperson, klagemotpart: Elvia AS

Klager/part: privatperson, klagemotpart: Elvia AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage vedrørende tariff for ikke-fjernavleste måleverdier
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: MATA
Registrert inn: 18.08.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet