2023/759 Statkraft Energi AS & Hafslund ECO Vannkraft AS, klagemotpart: Statnett SF

Klager/part: Statkraft Energi AS & Hafslund ECO Vannkraft AS, klagemotpart: Statnett SF
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage på vedtak om brudd på kravet til å offentliggjøre innsideinformasjon uten ugrunnet opphold
Regelverk: Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM)

Sammendrag

Saksbehandler: MATA
Registrert inn: 08.09.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet