2024/0064 Vissi AS

Klager/part: Vissi AS
Saksdokument: Energiklagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage over avslag på dispensasjon fra leveringsplikt
Regelverk: Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven)

Sammendrag

Saksbehandler: JOAS
Registrert inn: 09.01.2024
Avsluttet: 18.03.2024
Status: Avgjort