2024/0108 Clemens Kraft AS, klagemotpart: Kystnett AS

Klager/part: Clemens Kraft AS, klagemotpart: Kystnett AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage over vedtak om anleggsbidrag
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Klage over vedtak om anleggsbidrag
Saksbehandler: SATO
Registrert inn: 11.01.2024
Avsluttet: 21.03.2024
Status: Avgjort