2024/0108 Clemens Kraft AS, klagemotpart: Kystnett AS

Klager/part: Clemens Kraft AS, klagemotpart: Kystnett AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage over vedtak om anleggsbidrag
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Klage over vedtak om anleggsbidrag
Saksbehandler: SATO
Registrert inn: 11.01.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet