2024/0173 Nscale Glomfjord AS, Yara Norge AS og ACDC Glomfjord AS

Klager/part: Nscale Glomfjord AS, Yara Norge AS og ACDC Glomfjord AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage over vedtak i uenighet om brudd på tilknytningsplikten
Regelverk: Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM)

Sammendrag

Saksbehandler: SULE
Registrert inn: 23.01.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet