2024/0193 Elvia AS, klagemotpart: Statnett SF

Klager/part: Elvia AS, klagemotpart: Statnett SF
Saksdokument: 2024 0193 Klagenemndas Avgjørelse Elvia AS Og Statnett SF Skjult Innhold 950205 2 1
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage over vedtak i uenighetssak om hvem som er ansvarlig konsesjonær for avbrudd til sluttbrukere
Regelverk: Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FOL)

Sammendrag

Saksbehandler: MATA
Registrert inn: 02.02.2024
Avsluttet: 09.04.2024
Status: Avgjort