2024/0193 Elvia AS, klagemotpart: Statnett SF

Klager/part: Elvia AS, klagemotpart: Statnett SF
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage over vedtak i uenighetssak om hvem som er ansvarlig konsesjonær for avbrudd til sluttbrukere
Regelverk: Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FOL)

Sammendrag

Saksbehandler: MATA
Registrert inn: 02.02.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet