2024/0329 Boliden Odda AS

Klager/part: Boliden Odda AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage på vedtak om overtredelsesgebyr
Regelverk: Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM)

Sammendrag

Saksbehandler: MATA
Registrert inn: 06.03.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet