2024/1027 Privatperson, klagemotpart: BKK AS

Klager/part: Privatperson, klagemotpart: BKK AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Uenighet om tariffering
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: MATA
Registrert inn: 28.06.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet