2024/753 Privatperson, klagemotpart: Etna Nett AS

Klager/part: Privatperson, klagemotpart: Etna Nett AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Uenighet om tariffering
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: MATA
Registrert inn: 08.05.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet