2020/964 Privatperson, klagemotpart: Glitre Energi Nett AS

Klager/part: Privatperson, klagemotpart: Glitre Energi Nett AS
Saksdokument: 2020 0964 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage over vedtak i uenighetssak om beregning av nettleie
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: SULE
Registrert inn: 14.12.2020
Avsluttet: 05.03.2021
Status: Avgjort