Gå til innhold

2020/964 Privatperson, klagemotpart: Glitre Energi Nett AS

Klager/part: Privatperson, klagemotpart: Glitre Energi Nett AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage over vedtak i uenighetssak om beregning av nettleie
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: SULE
Registrert inn: 14.12.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet