2022/498 Nyli borettslag I, klagemotpart: Agder Energi Nett AS

Klager/part: Nyli borettslag I, klagemotpart: Agder Energi Nett AS
Saksdokument: 2022 498 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage over vedtak i uenighetssak om fellesmåling
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Reguleringsmyndigheten for energi («RME») fattet den 2. februar 2022 vedtak i uenighetssak om fellesmåling mellom Nyli Borettslag I og nettselskapet Agder Energi Nett AS, jf. forskrift av 11. mars nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften) § 13-1 bokstav i.
Saksbehandler: ARAH
Registrert inn: 21.03.2022
Avsluttet: 12.08.2022
Status: Avgjort