Gå til innhold

2022/498 Nyli borettslag I; klagemotpart: Agder Energi Nett AS

Klager/part: Nyli borettslag I; klagemotpart: Agder Energi Nett AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage over vedtak i uenighetssak om fellesmåling
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: ARAH
Registrert inn: 21.03.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet