2022/742 EPEX SPOT SE

Klager/part: EPEX SPOT SE
Saksdokument: 2022 0742 5 Klagenemndas Avgjørelse Offentlig Versjon
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage på vedtak om avslag på søknad om markedsplasskonsesjon for drift av handelsløsning på North Sea Link
Regelverk: Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM)

Sammendrag

EPEX SPOT SE (heretter «EPEX») klaget på vedtak fattet av Reguleringsmyndigheten for energi (heretter «RME») den 20. desember 2021. I vedtaket avslo RME EPEX’ søknad om markedsplasskonsesjon etter lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 4-5 jf. forskrift 24. oktober 2019 nr. 1413 om nettregulering og energimarkedet (NEM) § 4-9.
Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 09.05.2022
Avsluttet: 22.11.2022
Status: Avgjort